reklama

Připravujeme do Psychiatrie pro praxi 1/2018

Nové psychoaktivní látky v ČR – minimum pro ambulantní psychiatry

Spolupráce algesiologa a ambulantního psychiatra v péči o závislého pacienta

Deprese a sebevražednost v dospívání

Máme důkazy pro účinnost vysokých dávek olanzapinu?

Psychogenní iatropatogeneze v onkologii. Kazuistika onkologické pacientky s depresivní reaktivní poruchouE-verze k číslu 3/2017

Pouze pro předplatitele. Odkaz na listovačku je zasílán e-mailem.

Obsah:

Vliv životního stylu na epigenetické regulace: implikace pro psychické poruchy

Řízení kvality v psychiatrických zařízeních a jeho přínos pro naplňování strategie zdravotnické organizace

Léčba deprese v těhotenství


Z posledního čísla

Vybrané články

Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.