Psychiatrie pro praxi, 2004, číslo 6

reklama

Přehledové články

Stres, emoce a poruchy příjmu potravy

doc. MUDr. Hana Papežová CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 6: 291-296

Stárnutí ženy a hormonální substituční terapie

prof. MUDr. Jaroslav Živný DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 6: 297-302

Medikamentózne ovplyvnenie cravingu

MUDr. Jela Hrnčiarová

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 6: 304-308

Diferenciální diagnostika dětské manie a hyperkinetické poruchy (ADHD)

prof. MUDr. Ivana Drtílková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 6: 309-312

Sdělení z praxe

Creutzfeldtova-Jakobova nemoc, kazuistika familiární formy onemocnění

MUDr. Vanda Franková, MUDr. Iveta Serbinová, MUDr. Radoslav Matěj, MUDr. František Koukolík, DrSc., MUDr. Jakub Sikora, MUDr. Tomáš Belšan

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 6: 317-321

Případ čerstvé těžké akutní mánie s psychotickými příznaky

MUDr. Jaroslav Poláček

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 6: 322-324

Štíhlost v hodnotové hierarchii žen a mužů moravského regionu

MUDr. Libuše Stárková CSc, Markéta Luňáčková

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 6: 325-328

Porovnanie výskytu suicidálnych myšlienok u ambulantných psychiatrických pacientov a pacientov bez psychiatrickej záťaže

MUDr. Dana Ignjatovičová, MUDr. Milan Ignjatovič, Mgr. Michala Knišková, Silvia Beatriz Schweitzer

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 6: 329-332

Venlafaxin - tři a půl roku podávání v psychiatrické ambulanci

MUDr. Helena Kučerová HonDG

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 6: 333

Odvykací stav s deliriem po odnětí zolpidemu

MUDr. Roman Pilch

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 6: 334-335

Ve zkratce

Duševní poruchy ve stáří

doc. MUDr. Roman Jirák CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 6: 336-338

Ambulantní psychiatrie

Skupinová terapie závislých na alkoholu v ambulantní praxi - psychodynamické aspekty

MUDr. Petr Zahradník

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 6: 313-316

Informace a komentáře

Psychiatrie pro praxi - sympozium praktických psychiatrů

Ing. Jana Tajovská

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 6:


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.