Psychiatrie pro praxi, 2004, číslo 5

reklama

Přehledové články

Psychiatrická rehabilitace

prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 5:

-

Epilepsie z pohledu psychiatra

MUDr. Anežka Ticháčková, doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 5: 239-244

Compliance v léčbě schizofrenie

MUDr. Luboš Janů Ph.D, MUDr. Sylva Racková

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 5: 245-249

Sdělení z praxe

Diferenciálně diagnostické aspekty depresivních poruch

MUDr. Ivo Paclt CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 5:

Venlafaxín u pacienta s adiktívnou komorbiditou

MUDr. Eduard Višňovský

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 5: 261-262

Kvalitatívne poruchy psychomotoriky v pedopsychiatrii

MUDr. Igor Ondrejka PhD, MUDr. Milena Drímalová CSc, MUDr. Alena Mažgútová

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 5: 263-265

Nefarmakologické možnosti ovplyvnenia porúch kognitívnych funkcií a sociálnych spôsobilostí pri schizofrénii

MUDr. Dana Krajčovičová PhD

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 5: 266-269

Psychofarmakologie

Postavenie lamotrigínu v liečbe bipolárnej depresie

MUDr. Lívia Vavrušová

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 5: 273-275

Amisulprid - mýty a fakta

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D, MUDr. Klára Látalová

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 5: 276-280

Ve zkratce

Somatoformní poruchy

MUDr. Erik Herman, doc. MUDr. Jiří Hovorka CSc, doc. MUDr. Ján Praško CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 5: 270-272

Ambulantní psychiatrie

Asociální osobnostní rysy: trojský kůň ambulantní psychoterapie

MUDr. Petr Klimpl CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 5: 253-256

Informace a komentáře

MUDr. Višňovský Eduard

MUDr. Eduard Višňovský

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 5:

Problematika závislostí na medzinárodnom kongrese biologickej psychiatrie v Sydney (Sydney 9. - 13. 2. 2004)


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.