Psychiatrie pro praxi, 2004, číslo 4

reklama

Přehledové články

Vyhýbavá porucha osobnosti - diagnostika a kognitivně-behaviorální terapie

Mgr. Petra Houbová, doc. MUDr. Ján Praško CSc, PhDr. Marek Preiss

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 4: 179-185

Význam pojmu cykloidné psychózy v súčasnosti

MUDr. Ľubomíra Izáková PhD, doc. MUDr. Juraj Fleischer CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 4: 186-190

Epilepsie a základy antiepileptické léčby - část 2. Diagnostika a léčba - aspekty psychiatrické

doc. MUDr. Jiří Hovorka CSc, MUDr. Erik Herman, MUDr. Tomáš Nežádal

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 4: 191-196

Farmakoterapie afektivních poruch v dětství a adolescenci

doc. MUDr. Michal Hrdlička CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 4: 197-200

Dlouhodobé podávání kognitiv u Alzheimerovy nemoci

MUDr. Vanda Franková

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 4: 201-205

Sdělení z praxe

Poruchy chování a psychotické symptomy ve stáří - dvě kazuisitiky

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 4: 215-216

Věřit nebo nevěřit?

MUDr. Libuše Stárková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 4: 217-218

Príčiny recidív liečených patologických hráčov

MUDr. Jozef Benkovič

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 4: 219-221

Porovnanie účinku a nežiadúcich účinkov liečby olanzapínom a risperidonom u hospitalizovaných žien

MUDr. Marek Zelman

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 4: 222-224

Psychiatrie ve zkratce

Je opodstatnená liečba depresívnych porúch aj u závislých?

MUDr. Mgr. Mária Martinove# Branislav Bodo

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 4: 209-212

Ambulantní psychiatrie

Farmakoterapie pacientů trpících emočně nestabilní poruchou osobnosti

MUDr. Erik Herman

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 4: 206-208

Informace a komentáře

Kazuistika založená na důkazu -evidence based case report-

Mgr. Jarmila Potomková

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 4: 225-226

Zpráva z V. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP

MUDr. Martin Anders Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 4: 227-228


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.