Psychiatrie pro praxi, 2004, číslo 3

reklama

Slovo úvodem - O čem se mi dříve nezdálo

prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 3:

Přehledové články

Amisulprid u dystýmie a úzkostných poruch - východiska a kazuistiky

doc. MUDr. Ján Praško CSc, MUDr. Richard Záleský, Mgr. Petra Houbová, MUDr. Erik Herman, doc. MUDr. Jiří Hovorka CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 3: 111-117

Paměť a schizofrenie

PhDr. Mabel Rodriguez, MUDr. Pavel Mohr Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 3: 118-122

Epilepsie a základy antiepileptické léčby - část 1. Diagnostika a léčba

doc. MUDr. Jiří Hovorka CSc, MUDr. Erik Herman, MUDr. Tomáš Nežádal

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 3: 123-130

Panická porucha u dětí a adolescentů - část 2. Klinické projevy, rizikové faktory a terapie

MUDr. Michal Goetz, doc. MUDr. Michal Hrdlička CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 3: 131-135

Pohlavné rozdiely v stresovej reakcii a v účinku antidepresív

doc. MUDr. Daniela Ježová DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 3: 136-138

Sdělení z praxe

Fajčenie - nikotinizmus a jeho liečba u závislých pacientov v OLÚP Predná Hora

MUDr. Koprdová Edita, Mgr. Ištvánová Elena

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 3: 142-145

Frontotemporální demence - kazuistiky z klinické praxe

MUDr. Vanda Franková

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 3: 146-149

Léčba hyperkinetických poruch v současné praxi

prof. MUDr. Ivana Drtílková CSc, MUDr. Pavel Theiner Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 3: 150-153

Terapeutický problém: rychlé cyklování epizod u bipolární afektivní poruchy

MUDr. Pavel Doubek, MUDr. Irena Zrzavecká

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 3: 154-158

Riziko suicídia v komunite geriatrických pacientov

MUDr. Dana Ignjatovičová, MUDr. Milan Ignjatovič, Mgr. Michala Knišková

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 3: 159-161

Psychofarmakologie

Memantin - necholinergní alternativa léčby Alzheimerovy a vaskulární demence

prof. MUDr. Jaromír Švestka DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 3: 162-168

Ambulantní psychiatrie

XIX. zjazd slovenských a českých mladých neurológov a IV. martinské neuroimunologické dni

MUDr. Vladimír Nosáľ, doc. MUDr. Egon Kurča Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 3:

Jak můžeme řešit agitovanost a neklid v ambulantní psychiatrické praxi?

MUDr. Pavel Doubek

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 3: 139-141


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.