Psychiatrie pro praxi, 2004, číslo 2

reklama

Přehledové články

Závislá porucha osobnosti - diagnostika a léčb

Mgr. Petra Houbová, doc. MUDr. Ján Praško CSc, PhDr. Marek Preiss

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 2: 55-59

a

Panická porucha u dětí a adolescentů - část 1. Základy současné koncepce a epidemiologie

MUDr. Michal Goetz, doc. MUDr. Michal Hrdlička CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 2: 60-62

Münchhausenův syndrom

MUDr. Ing. Aleš Urban, MUDr. Jiří Masopust

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 2: 63-67

Zvýšená denní spavost a ataky náhlého usnutí u pacientů s Parkinsonovou nemocí Nadešel čas na všeobecný konsenzus ohledně způsobilosti řízení motorových vozidel?

MUDr. Martin Bareš Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 2: 68-70

Vysazení medikace u úzkostných a afektivních poruch

MUDr. Jiřina Kosová

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 2: 71-75

Problematika posuzování v psychiatrii

MUDr. Jiří Kutina

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 2: 76-79

Sdělení z praxe

Denní stacionář jako alternativa hospitalizační péče

MUDr. Nicole Baková, prof. MUDr. Jiří Raboch DrSc, MUDr. Eva Kitzlerová, MUDr. Lucie Stárková, MUDr. Miroslav Sekot, MUDr. Jana Peichlová, MUDr. Andrea Howardová

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 2: 89-92

Venlafaxin v liečbe depresívnych porúch v starobe

doc. MUDr. Eduard Kolibáš CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 2: 93-95

Riziko intoxikácie lithiom v kombinácii s antibiotickou terapiou

MUDr. Mária Krížová, MUDr. Milena Piecková

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 2: 96-97

Milnacipran u pacientky s generalizovanou úzkostnou poruchou

MUDr. Klára Látalová

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 2: 98

Komentáře

46. Česko-slovenská psychofarmakologická konference v Lázních Jeseník

MUDr. Martin Anders Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 2: 99-100

VI. neuropsychofarmakologický (maďarský) kongres

doc. MUDr. Vladimír Novotný CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 2: 102

Ve zkratce

Suicidalita v ambulantní psychiatrii

MUDr. Erik Herman

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 2: 80-82

Malnutrice u geronto­psychiatricky nemocných

MUDr. Miroslava Navrátilová, MUDr. Libuše Stárková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 2: 84-88


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.