Psychiatrie pro praxi, 2004, číslo 1

reklama

Přehledové články

Demence s lewyho tělísky, diagnostika, klinický význam, možnosti léčby, kazuistika

MUDr. Jiří Konrád

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 1: 9-11

EEG, EKG a EMG monitorování při elektrokonvulzivní terapii

MUDr. Pavel Fridrich

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 1: 12-13

Poruchy příjmu potravy - rizikové faktory

PhDr. František David Krch

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 1: 14-16

Problém klasifikácie paranoidných stavov

MUDr. Ľubica Forgáčová

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 1: 17-19

Depresia - spúšťací faktor narušenia neuroplasticity?

MUDr. Lívia Vavrušová

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 1: 20-22

Psychosomatická a psychosociální problematika kardiovaskulárních chorob

prof. MUDr. Jaroslav Šimon DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 1: 23-25

Léčba deprese u kardiálně nemocných

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 1: 26-30

Sdělení z praxe

Hyperkinetická porucha a syndróm z aspektu psychofarmakoterapie

MUDr. Igor Ondrejka PhD, MUDr. Milena Drímalová CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 1: 31-33

Nerozpoznaná Huntingtonova choroba v psychiatrické péči

MUDr. Gabriela Leblová

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 1: 34

Huntingtonova choroba a psychiatrické ochranné léčení

MUDr. Jiří Švarc Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 1: 35-36

Komentáře

ADHD - liečba a rehabilitácia poruchy

MUDr. Ján Šuba

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 1: 41-42

Ze zahraničního tisku

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 1: 43

Novinky v psychiatrii

Poruchy vyvolané stresem

MUDr. Michal Kryl

Psychiatr. pro Praxi, 2004; 1: 38-40


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.