Psychiatrie pro praxi, 2003, číslo 6

reklama

Přehledové články

Perinatální rizika a hyperkinetický syndrom

MUDr. Pavla Hellerová, MUDr. Petra Uhlíková

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 6: 244-246

Poruchy výživy u Alzheimerovy demence a možnosti jejich ovlivnění

MUDr. Pavel Těšínský

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 6: 248-253

Léčba psychických komplikací Parkinsonovy nemoci

MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Martin Vališ

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 6: 254-258

Alkohol, drogy a niektoré iné psychotropné látky vo vzťahu k epilepsii

doc. MUDr. h. Vladimír Donáth PhD

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 6: 259-262

Farmakoterapie u mentální anorexie

MUDr. Renata Zámečníková, doc. MUDr. Michal Hrdlička CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 6: 263-266

Sdělení z praxe

Hormonální substituční terapie a demence

MUDr. Martin Vališ, MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 6: 267

Milnacipran u depresivních nemocných starších 60 let

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D, MUDr. Klára Látalová, prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 6: 268-272

Účinnost a snášenlivost léčby úzkostných poruch paroxetinem a alprazolamem

prof. MUDr. Alexandra Žourková CSc, MUDr. Lucie Pilařová, MUDr. Olga Kulísková Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 6: 273-275

Psychiatrie ve zkratce

Principy krizové intervence

MUDr. Jiří Švarc Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 6: 277-279

Komentáře

Poruchy správania v REM spánku

MUDr. Mária Tormašiová Ph.D, MUDr. Eva Feketeová

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 6: 280-283


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.