Psychiatrie pro praxi, 2003, číslo 5

reklama

Přehledové články

Paranoidné stavy v séniu

MUDr. Lívia Vavrušová

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 5: 198-200

Novinky ve zvyšování hmotnosti a v metabolických komplikacích po antipsychotikách

prof. MUDr. Štěpán Svačina DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 5: 201-204

Problematika závislosti na nikotinu

MUDr. Lucie Pilařová

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 5: 205-208

Dopaminergní léčba a její vliv na sexuální dysfunkce u pacientů s Parkinsonovou nemocí

MUDr. Michal Pohanka, prof. MUDr. Petr Kaňovský CSc, MUDr. Jiří Pulkrábek

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 5: 209-210

Očekávání pacientů od léčby erektilní dysfunkce v 21. století

MUDr. Ondřej Trojan

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 5: 211-216

Sdělení z praxe

Hladiny prolaktinu a antipsychotika - kazuistická sdělení a výsledky vlastních měření

MUDr. Martina Hunková, doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D, MUDr. Tomáš Novák

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 5: 217-220

Terapie hraniční poruchy osobnosti - dialektická behaviorální terapie

MUDr. Mgr. Petr Pastucha

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 5: 221-222

Psychiatrie ve zkratce

Farmakoterapie úzkostných stavů

MUDr. Michal Kryl

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 5: 224-225

Psychofarmakologie

Žádoucí změna preskripce z flunitrazepamu na Zolpidem a Zopiklon

prof. MUDr. Jaromír Švestka DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 5: 227-229

Escitalopram - S-enantiomer citalopramu

prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 5: 230-234


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.