Psychiatrie pro praxi, 2003, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 2:

Přehledové články

Kognitivně behaviorální terapie: praktické užití v ordinaci pedopsychiatra III. část: Poruchy příjmu potravy

MUDr. Libuše Stárková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 2: 52-56

Syndrom neklidných končetin

MUDr. Martin Pretl CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 2: 57-59

-Double- depresia - klinické charakteristiky a liečba

MUDr. Ľubica Forgáčová

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 2: 60-61

Antipsychotika druhé generace v léčbě akutní psychotické agitovanosti

MUDr. Pavel Mohr Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 2: 62-65

K pohlavným rozdielom v klinickom obraze depresie

MUDr. Mária Králová PhD

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 2: 66-70

Sdělení z praxe

Mirtazapin (Remeron) v léčbě těžké deprese

prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc, doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 2: 76

Amisulprid v liečbe schizofrénnych porúch: skúsenosti z psychiatrického oddelenia NsP Liptovský Mikuláš

MUDr. Homayun Shahpesandy, MUDr. Zuzana Janíková, MUDr. Ružena Mojžišová, MUDr. Andrea Miklovičová

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 2: 78-81

Psychiatrie ve zkratce

Bipolární afektivní porucha

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 2: 71-72

Komentáře

45. česko-slovenská psychofarmakologická konference

MUDr. Martin Anders Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 2: 82

Psychofarmakologie

Interakce antipsychotik a antiepileptik

prof. MUDr. Jaromír Švestka DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 2: 73-74


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.