Psychiatrie pro praxi, 2003, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 1:

Přehledové články

Některé možnosti kombinace psychofarmak v klinické praxi

prof. MUDr. Eva Češková CSc, MUDr. Tomáš Kašpárek Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 1: 6-9

SSRI ve spektru úzkostných poruch

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 1: 10-16

Kognitivně behaviorální terapie: praktické užití v ordinaci pedopsychiatra II. část: Obsedantně kompulzivní porucha

MUDr. Libuše Stárková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 1: 17-19

Psychofarmaka kardiologa a psychiatra nerozdělují

MUDr. Vladimír Lávička

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 1: 21-22

Dystymie a její léčba - 2. díl

doc. MUDr. Ján Praško CSc, MUDr. Erik Herman, doc. MUDr. Jiří Hovorka CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 1: 23-28

Závislost na alkoholu

MUDr. Petr Popov

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 1: 29-32

Sdělení z praxe

Psychiatrické stavy v primární péči

MUDr. Rudolf Červený

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 1: 34-35

Posttraumatická stresová porucha - kazuistika farmakoterapie

MUDr. Klára Látalová

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 1: 36

Postup v zaměstnání u schizoafektivní poruchy při terapii olanzapinem a fluoxetinem

MUDr. Helena Kučerová HonDG

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 1: 37

Poruchy správania v REM spánku predchádzajúce Parkinsonovu chorobu

MUDr. Mária Tormašiová, MUDr. Eva Geročová Feketeová

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 1: 38-39

Psychofarmakologie

Přípravek Serlift (sertralini hydrochloridum) - farmakologický profil

MUDr. Tomáš Doležal

Psychiatr. pro Praxi, 2003; 1: 40-42


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.