Psychiatrie pro praxi, 2002, číslo 6

reklama

Přehledové články

Somatická onemocnění a nezaměstnanost

doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 6: 250-255

Poruchy pamäti u pacientov so schizofréniou

MUDr. Andrea Marsalová, Mgr. Lenka Práznovská, Mgr. Anton Heretik Ph.D, MUDr. Dušan Alakša

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 6: 256-260

Kognitivně behaviorální terapie: praktické užití v ordinaci pedopsychiatra I. část: Fobické a úzkostné poruchy

MUDr. Libuše Stárková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 6: 261-264

Dystymie a její léčba - 1. díl

doc. MUDr. Ján Praško CSc, MUDr. Erik Herman, doc. MUDr. Jiří Hovorka CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 6: 265-270

Násilné chování a možnosti jeho ovlivnění II. díl - Neurotransmitery a farmakoterapie

MUDr. Jan Vevera, MUDr. Tereza Uhrová, doc. MUDr. Roman Jirák CSc, MUDr. Ilja Žukov CSc, Mgr. Pavel Stopka Ph.D, Ing. Mgr. Vojtěch Ort

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 6: 272-276

Psychiatrická problematika u roztroušené sklerózy

MUDr. Zdeněk Faldyna, doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D, prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 6: 277-278

Sdělení z praxe

Akutní psychotická porucha v poporodním období versus Myastenia gravis

MUDr. Marek Pérez

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 6: 284-286

Psychotická porucha u sclerosis multiplex

MUDr. Martina Brychtová

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 6: 287-288

Psychiatrie ve zkratce

Komplexní terapie deprese

MUDr. Michal Kryl

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 6: 279-280

Komentáře

Ze zahraničního tisku

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 6: 289

Psychofarmakologie

Milnacipran v dlouhodobé léčbě deprese

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D, MUDr. Klára Látalová, prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 6: 281-283


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.