Psychiatrie pro praxi, 2002, číslo 5

reklama

Přehledové články

Neurobiologické mechanizmy disociace, bolesti a vnímání vlastního těla

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D, MUDr. Klára Látalová, prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 5:

Násilné chování a možnosti jeho ovlivnění I. díl - Výskyt, rozdělení a klinické koreláty

MUDr. Dr. Mgr. Jaroslav Max. Kašparů

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 5:

Mentální bulimie u mužů

MUDr. Martin Brunovský, MUDr. Kateřina Červená, prof. MUDr. Miloš Matoušek CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 5: 198-201

Tardivní dyskineze - rizikové faktory a vlastní zkušenosti s léčbou

MUDr. Libuše Stárková CSc, prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 5: 202-205

-

NEUROBIOLOGICKÉ MECHANIZMY DISOCIACE, BOLESTI A VNÍMÁNÍ VLASTNÍHO TĚLA

RNDr. Anna Yamamotová CSc, MUDr. Hana Papežová CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 5: 213-218

-

Sdělení z praxe

Depresivní -pseudodemence- u geriatrické pacientky - kazuistika

MUDr. Ladislav Hosák Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 5: 230-231

Olanzapin a vzestup hmotnosti

MUDr. Iveta Serbinová

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 5: 238-240

Psychiatrie ve zkratce

Chronický únavový syndrom

MUDr. Jan Vevera, MUDr. Tereza Uhrová, doc. MUDr. Roman Jirák CSc, MUDr. Ilja Žukov CSc, Mgr. Pavel Stopka Ph.D, Ing. Vojtěch Ort

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 5: 219-225

Komentáře

Zpráva ze IV. sjezdu České psychiatrické společnosti ČLS JEP - Špindlerův Mlýn 13.-16. června 2002

MUDr. Martin Anders

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 5: 242

-

Sdělení z praxe

Depresivní pseudodemence u geriatrické pacientky

MUDr. Kateřina Konupčíková, prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 5: 236-237

-

Psychofarmakologie

Možnost léčby bipolární afektivní poruchy topiramátem

MUDr. Luboš Janů Ph.D, Petra Sumcovová

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 5: 226-229


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.