Psychiatrie pro praxi, 2002, číslo 3

reklama

Přehledové články

Místo stabilizátorů nálady v léčbě bipolární poruchy

MUDr. Erik Herman, doc. MUDr. Ján Praško CSc, MUDr. Jiří Hovorka CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 3: 94-101

Máme šance uspět v léčbě somatoformních poruch v psychiatrické ambulanci?

MUDr. Kateřina Kačmářová

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 3: 103-109

Léčba tikových poruch v praxi

prof. MUDr. Ivana Drtílková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 3: 110-114

Diagnostika hyperkinetického syndromu v dospělosti

MUDr. Ivo Paclt CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 3: 115-117

Vysazení medikace u schizofrenních poruch

MUDr. Dagmar Seifertová CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 3: 118-120

Transkraniální magnetická stimulace a její možnosti v psychiatrii

MUDr. Jan Tuček

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 3: 121-123

Sdělení z praxe

Diagnostika a léčba psychiatrické symptomatiky u pacientky s Huntingtonovou nemocí

MUDr. Pavel Doubek, doc. MUDr. Jan Roth CSc, MUDr. Jana Židovská CSc, MUDr. Tereza Uhrová

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 3: 129-131

Sledovanie vedľajších účinkov v liečbe neuroleptikami

MUDr. Radovan Vaškovský

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 3: 132-134

V zajetí pojišťoven

MUDr. Naďa Šoukalová

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 3: 135

Použití moklobemidu v terapii bipolární afektivní poruchy

MUDr. Jiří Krombholz

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 3: 136-138

Psychiatrie ve zkratce

Poruchy příjmu potravy

MUDr. Pavla Němečková Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 3: 124-128


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.