Psychiatrie pro praxi, 2002, číslo 2

reklama

Přehledové články

Měření poruch sexuálních funkcí při léčbě psychofarmaky

MUDr. Alexandra Žourková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 2: 50-53

Současné trendy v kognitivní farmakoterapii Alzheimerovy choroby

doc. MUDr. Roman Jirák CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 2: 55-58

Diagnostický proces a súčasná psychiatrická prax

MUDr. Ivan André PhD

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 2: 59-60

Léčba chronické nespavosti

MUDr. Claudia Borzová

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 2: 61-63

Sdělení z praxe

Žádoucí - nežádoucí účinky olanzapinu

MUDr. Libor Chvíla. CSc., PhDr. Oldřich Bajger

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 2: 69-71

Problém komorbidity duševných a telesných ochorení

MUDr. Lívia Vavrušová, MUDr. Zuzana Benedeková

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 2: 72-73

Duálny antagonista - Venlafaxin v liečbe rekurentnej depresívnej poruchy

MUDr. Radovan Vaškovský

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 2: 74

Linka pomoci na internetu

MUDr. Jan Tuček

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 2: 75-76

Psychiatrie ve zkratce

Deprese v perimenopauze - algoritmy léčby

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D, prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 2: 64-68

Komentáře

Vývoj psychiatrické péče - od stacionární ke komunitní - 2. část

prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 2: 77-80

Zpráva o průběhu 44. česko-slovenské psychofarmakologické konference v Lázních Jeseník konané 5.-9. ledna 2002

MUDr. Martin Anders

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 2: 81-83

Ze zahraničního tisku

Psychiatr. pro Praxi, 2002; 2: 84-86


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.