Psychiatrie pro praxi, 2001, číslo 5

reklama

Přehledové články

Antrax

doc. MUDr. Vladko Poljak CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 5: 198-200

Psychofarmakologie v onkologii, možnosti ovlivnění bolesti

MUDr. Ludmila Tirayová

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 5: 201-205

Posttraumatické stresové poruchy - II. díl - léčba

MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Beata Pašková, MUDr. Naděžda Soukupová, MUDr. Vlastimil Tichý

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 5: 206-211

Specifické aspekty depresivních poruch v dětském a adolescentním věku

MUDr. Ivo Paclt CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 5: 212-215

Sdělení z praxe

Stigma schizofrenie: snaha o jeho překonání

prof. Dr. Univ. Hartmann Hinterhuber

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 5: 216-220

Olanzapin u tikových poruch v dětství

MUDr. Marie Foltýnová

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 5: 221

Úskalí psychiatrické diagnostiky v dorostovém věku

MUDr. Pavla Hellerová, MUDr. Petra Uhlíková, PhDr. Pavel Šesták

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 5: 222-223

Rodové rozdiely v klinickom obraze depresie hospitalizovaných pacientov

doc. MUDr. Viera Kořínková CSc, MUDr. Silvia Kačincová, doc. MUDr. Vladimír Novotný CSc, MUDr. René Pospíšil, MUDr. Ľubica Vojteková

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 5: 224-226

Psychiatrie ve zkratce

Algoritmus léčby premenstruální dysforické poruchy

MUDr. Klára Látalová, doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 5: 227-229

Komentáře

Historie chronického únavového syndromu

doc. MUDr. Ladislav Steidl

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 5: 230-231


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.