Psychiatrie pro praxi, 2001, číslo 4

reklama

Přehledové články

Problematika bolesti z psychiatrického hľadiska a možnosti jej liečby

MUDr. Radovan Vaškovský

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 4: 150-153

Dětský autismus na rozhraní

MUDr. Eva Čápová, MUDr. David Neumann

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 4: 154-156

Posttraumatické stresové poruchy - I. díl: Klinický obraz a etiologie

doc. MUDr. Ján Praško CSc, MUDr. Beata Pašková, MUDr. Naděžda Soukupová, MUDr. Vlastimil Tichý

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 4: 157-160

Patologické hráčství

Mgr. Omar Šerý Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 4: 161-164

Sdělení z praxe

Úspěšné použití milnacipranu (Ixelu) v ambulantní praxi

MUDr. Iva Růžičková

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 4: 179

Psychopatologická identifikácia roly chorého pri indukovanej psychóze

MUDr. Ľubomíra Vojteková

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 4: 180-183

Léčba první ataky schizofrenie u adolescenta

MUDr. František Čihák

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 4: 184

Psychiatrie ve zkratce

Generalizovaná úzkostná porucha - její farmakoterapie

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D, prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 4: 185-186

Komentáře

Prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc., jubilující...

prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 4: 187-188

Psychofarmakologie

Proarytmické účinky psychofarmak

MUDr. Tomáš Novotný, prof. MUDr. Bořivoj Semrád CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 4: 165-168

Epileptogenní potenciál psychofarmak

prof. MUDr. Jaromír Švestka DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 4: 169-172

PECC - Nová možnost hodnocení a měření psychóz -nejen pro lékaře a klinické psychology?

Mgr. Barbora Wenigová

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 4: 173-176

Novinky v psychiatrii

Nové terapeutické přístupy na 3. mezinárodní a mezioborové konferenci o poruchách příjmu potravy

MUDr. Hana Papežová CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 4: 177-178


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.