Psychiatrie pro praxi, 2001, číslo 1

reklama

Přehledové články

Farmakoekonomika, pacienti a psychiatři

MUDr. Jaroslav Vaněk, MUDr. PhDr. David Vaněk

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 1: 6-11

Schizotypní porucha

MUDr. Zdeněk Faldyna

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 1: 12-14

Sexuální dysfunkce při dlouhodobé antidepresivní medikaci

MUDr. Luboš Janů Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 1: 15-16

Syndrom z vysazení SSRI

MUDr. Slavomír Spousta

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 1: 18-19

Nově registrovaná antipsychotika

MUDr. Dagmar Seifertová CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 1: 20-24

Léčba poruch osobnosti I.

doc. MUDr. Ján Praško CSc, MUDr. Jiřina Kosová

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 1: 25-29

Fakta a otázky kolem bovinní spongiformní encefalopatie

prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 1: 30-32

Sdělení z praxe

Problematika hyperprolaktinémie při terapii sulpiridem z pohledu endokrinologa

MUDr. Hana Šarapatková, MUDr. Yvona Hrčková, MUDr. Jarmila Šmoldasová

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 1: 37-38

Účinek olanzapinu u hraniční psychotické poruchy

MUDr. Dita Šamánková

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 1: 39

Závislost na kombinovaných preparátech? Stále aktuální

MUDr. Michaela Szilvásiová, MUDr. Petra Koziarová, MUDr. Jitka Potribná

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 1: 40-41

Úspěšná léčba rezistentního psychotika

MUDr. Eva Bočková

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 1: 42

Psychiatrie ve zkratce

Obsedantně kompulzivní porucha

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D, prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 1: 44-46

Komentáře

Zpráva o průběhu 43. Česko-slovenské psychofarmakologické konference

MUDr. Martin Anders

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 1: 47-48

Psychofarmakologie

Nově registrovaná psychofarmaka ovlivňující vigilitu

doc. MUDr. Karel Šonka CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 1: 33-34

Atypická antipsychotika - rozdělení dle mechanizmu účinku, operacionální definice, kritéria, záměna

prof. MUDr. Jaromír Švestka DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 1: 35-36


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.