reklama

Psychiatr. praxi 2013; 14(2): 86-88

Rodinné konstelace v rámci skupinové Gestaltterapie na oddělení a v denním stacionáři pro neurotické pacienty

MUDr.Petr Mílek
Denní stacionář Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové

Od roku 2004 autor pracuje s metodou rodinných a systemických konstelací v rámci denního stacionáře a při skupinové terapii na oddělení psychiatrické kliniky. Popisuje, jak lze metodu praktikovat v podmínkách kliniky a integrovat ji do širšího pojetí Gestaltterapie. Uvádí hlavní témata, která pacienti s převážně úzkostně-depresivními neurotickými poruchami nabízejí.

Klíčová slova: systemické a rodinné konstelace, Hellinger, skupinová terapie, Gestaltterapie

Family constelations in Gestalttherapy group setting for inpatients and daily clinic patients with neurotic disorders

Since 2004 the author has been working with family a systemic constellations in the daily clinic during group sessions on the open ward of the psychiatry clinic. He describes how to practice the method under clinical conditions, and how to integrate it in a wider concept of Gestalttherapy. He gives an overview of the topics, which the pacients, suffering from anxiety and depressive disorders, offer.

Keywords: systemic and family constellations, Hellinger, group psychotherapy, Gestalttherapy

Zveřejněno: 1. duben 2013


Reference

 1. Weber G. Hrsg.: Zweierlei Glück- Die systemische Psychoterapie Bert Hellingers, 1993, Heidelberg.
 2. Hellinger B. Ordungen der Liebe. 1994, Heidelberg.
 3. Rieger Z, Vyhnálková H. Ostrov rodiny, 1999.
 4. Bílý J. Co jsou konstelace a jak působí. Dostupné na http://www.konstelace.info/konstelace.html.
 5. Nelles W. Ukázka semináře v ČR na http://www.youtube. com/watch? v=XwMj4y 9vxh8.
 6. Nelles W. Sestřih semináře v Asii na http://www.rodinnekonstelace.org/video-wilfried-nelles-v-asii/.
 7. Špicarová V. Hodnocení rodinných konstelací klienty denního stacionáře psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, k shlédnutí na: www.konstelace.info/texty/Diplom-Spicarova-2009.doc.
 8. Dvořák L. Obejmi své vnitřní dítě, 2004, Portál.
 9. Ruppert F. Trauma a rodinné konstelace, orig. německy: 2007,Stuttgart; česky 2008, Portal.
 10. Hellinger B, Neuhauser J. Partnerská terapie Berta Hellingera - Jak žít v lásce. 2005, Pragma.
 11. Hellinger B. Mitte und Maß- Kurztherapie, 2001, Heidelberg.
 12. Nelles W. Amorův šíp, 2007, Agamé.
 13. Hellinger B. Der Friede beginnt in den Seelen, 2003, Heidelberg.
 14. Franke-Gricksch M. Patříš k nám, 1996, Heidelberg.
 15. Weber G. Hrsg.: Praxis der Organisationsaufstellung, 2000, Heidelberg.
 16. Bílý J. Úžasná síla celku, 2007, Pragma.
 17. Weber G. (Hrsg.): Derselbe Wind lässt viele Drachen steigen, 2001, Heidelberg.
 18. Anglické články např. na: http://www.human-systemsinstitute.com/ELSCIE_list.php.
 19. Ruppert F. (2007). Wie zuverlässig sind Aufstellungen? Praxis der Systemaufstellung, 2/2007: 76-92.
Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.