reklama

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 184-187

Fototerapie v gerontopsychiatrii

MUDr. Richard Krombholz, MUDr. Hana Drástová, PhDr. Václav Červenka, Bc. Jitka Routnerová
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha

Vliv denního osvitu na změny lidské psychiky je znám již dlouhou dobu. První seriózní práce o účinku léčby světlem u sezónně se vyskytující depresivní poruchy byly publikovány počátkem osmdesátých let 20. století. Po fázi empirického používání se teoretického opodstatnění dočkala fototerapie v souvislosti s výzkumem produkce a vlivu melatoninu na lidskou psychiku, zejména na náladu a spánek. V současnosti je tato léčba standardně používána u sezónní afektivní poruchy a zkoušena v dalších indikacích. U starších pacientů tato metoda dosud nebyla příliš využívána, i když pro to nejsou důvody. V předkládaném článku autoři prezentují své pozitivní klinické zkušenosti s léčbou světlem u gerontopsychiatrických pacientů. Účinky léčby demonstrují na vlastním souboru.

Klíčová slova: fototerapie, jasné světlo, sezónní afektivní porucha, organická depresivní porucha.

Phototherapy in geriatric psychiatry

There has been enough information on the influence of daily illumination on human mind for a long time. First scientific publications on the effect of bright light therapy were published in the early eighties of the 20th century. After an epoch of empirical use of the fototherapy obtained a theoretical background with the finding of function of melatonin on the human mind. At this time phototherapy is therapeutical method used in the seasonal affective disorder and in the other disorders. It has not yet been applied in older patients with organic affective disorder frequently. In the presented paper the authors submits their positive experiences with bright light therapy in geriatric psychiatry on a cohort of patients of their own.

Keywords: phototherapy, seasonal affective disorder, organic depressive disorder.

Zveřejněno: 1. srpen 2009


Reference

 1. Praško J, Brunovský M, Závěšická L, Doubek P. Sezonní afektivní porucha a léčba jasným světlem. Psychiat. pro Praxi 2008; 9(2): 72-76.
 2. Praško J. Melatonin a léčba nespavosti. Remedia 2008; 18(3).
 3. Praško J, a kol. Léčba jasným světlem a antidepresivy u pacientek s hraniční poruchou osobnosti. Psychiatrie 2009; 13(suppl.1).
 4. Horký K, a kol. Lékařské repetitorium. Galén, Praha 2003.
 5. Herman E, Praško J, Seifertová D, et al. Konziliární psychiatrie. Medical Tribune CZ, Galén 2, Praha.
 6. Höschl C, Libiger J, Švestka J. Psychiatrie. Tigis, Praha 2002.
 7. Raboch J, Pavlovský P. Psychiatrie. Triton, Praha 2003.
 8. Krombholz R, Drástová H, Červenka V. Poruchy spánku v gerontopsychiatrii. Psychiat. pro Praxi 2009; 10(1): 26-30.
 9. Pidrman V. Deprese seniorů. Maxdorf, Praha 2003.
 10. Švestka J. Ramelteon-nové melatoninové hypnotikum. Psychiatrie 2006; 10(1).
 11. Wilson S, Nutt D. Sleep disorders, Oxford Psychiatry Library, 2008. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Baštecký J, Kümpel Q, Vojtěchovský M, et al. Gerontopsychiatrie. Grada Publishing, Praha 1994.
 13. Riemersma-van der Lek RF, Swaab DF, Twisk J, Hol EM, Hoogendijk WJ, Van Someren EJ. Effect of bright light and melatonin on cognitive and noncognitive function in elderly residents of group care facilities: a randomized controlled trial. JAMA. 2008 11; 299(22): 2642-2655. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Spaar JE, La Rue A. Geriatrická psychiatria. Vydavatelstvo F, Trenčín 2003.
 15. Raboch J, a kol. Psychiatrie-doporučené postupy psychiatrické péče II., Praha 2006.
 16. Seifertová D, Praško J, Horáček J, Höschl C. Postupy v léčbě psychických poruch. Academia Medica Pragensis, Praha 2008.
 17. Praško J, Brunovský M, Závěšická L, Doubek P. Sezonní afektivní porucha a léčba jasným světlem. Psychiat. pro Praxi 2008; 9(2): 72-76.
 18. Praško J. Melatonin a léčba nespavosti. Remedia 2008; 18(3).
 19. Praško J, a kol. Léčba jasným světlem a antidepresivy u pacientek s hraniční poruchou osobnosti. Psychiatrie 2009; 13(suppl.1).
 20. Horký K, a kol. Lékařské repetitorium. Galén, Praha 2003.
 21. Herman E, Praško J, Seifertová D, et al. Konziliární psychiatrie. Medical Tribune CZ, Galén 2, Praha.
 22. Höschl C, Libiger J, Švestka J. Psychiatrie. Tigis, Praha 2002.
 23. Raboch J, Pavlovský P. Psychiatrie. Triton, Praha 2003.
 24. Krombholz R, Drástová H, Červenka V. Poruchy spánku v gerontopsychiatrii. Psychiat. pro Praxi 2009; 10(1): 26-30.
 25. Pidrman V. Deprese seniorů. Maxdorf, Praha 2003.
 26. Švestka J. Ramelteon-nové melatoninové hypnotikum. Psychiatrie 2006; 10(1).
 27. Wilson S, Nutt D. Sleep disorders, Oxford Psychiatry Library, 2008. Přejít k původnímu zdroji...
 28. Baštecký J, Kümpel Q, Vojtěchovský M, et al. Gerontopsychiatrie. Grada Publishing, Praha 1994.
 29. Riemersma-van der Lek RF, Swaab DF, Twisk J, Hol EM, Hoogendijk WJ, Van Someren EJ. Effect of bright light and melatonin on cognitive and noncognitive function in elderly residents of group care facilities: a randomized controlled trial. JAMA. 2008 11; 299(22): 2642-2655. Přejít k původnímu zdroji...
 30. Spaar JE, La Rue A. Geriatrická psychiatria. Vydavatelstvo F, Trenčín 2003.
 31. Raboch J, a kol. Psychiatrie-doporučené postupy psychiatrické péče II., Praha 2006.
 32. Seifertová D, Praško J, Horáček J, Höschl C. Postupy v léčbě psychických poruch. Academia Medica Pragensis, Praha 2008.
Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.